Március 2019 április 2019
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Látogatók száma

2714134 látogatóDrámapedagógiai eszközök alkalmazása a középfokú oktatásban

30 órás képzés, akkreditált

A továbbképzés célja, hogy:
A középfokú oktatásban dolgozó pedagógusokat olyan elméleti és gyakorlati drámapedagógiai ismeretekkel, módszertani eljárásokkal ismertesse meg, amelyek segítségével hatékonyabbá tehetik az általuk irányított pedagógiai folyamatokat.
Kiemelt célja a kurzusnak, hogy olyan ismereteket, tapasztalatokat nyújtson a hallgatóknak, amelyek adaptálhatóak saját pedagógiai gyakorlatukba, azaz kiemelten kezeli a középiskolás korosztály életkori sajátosságainak megfelelő képességfejlesztési területeket (ön- és társismeret, kooperáció, csoportépítés), egyben felkészíti a résztvevőket a tudatos, célorientált drámafoglalkozás-tervezésre; módot nyújt a dramatikus munkaformák alkalmazásához, drámafoglalkozások vezetéséhez szükséges kompetenciák megismerésére és alkalmazására védett csoportkeretben.
A tanfolyam globális célkitűzése, hogy a cselekvésen keresztül megvalósuló, saját élményen alapuló drámamunka eredményeképpen szemléletváltozást indikáljon, az indirekt ismeretátadási modellek alkalmazásához szükséges pedagógus-attitűd létrejöttét segítse.

(Oktatásért felelős miniszter elé terjesztve döntéshozatalra.)

 

A projekt neve:

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése

A kedvezményezett:

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20.   telefon:06-46/360-125
fax:06-46/562-239
www.szemere.miskolc.hu

Felnőttképzési ny. sz.: 05/0108/04

Partneriskola:

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rác Ádám u. 54-56.   telefon: 06-46/531-517
www.barossg-misk.sulinet.hu

A projekt leírása:

A Széchenyi István TISZK célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával, valamint a XXI. századi igényeknek megfelelő csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a szakképzésben résztvevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület    www.esza.hu