Március 2019 április 2019
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Látogatók száma

2714163 látogatóHatékony tanulómegismerési technikák és patronáló rendszerek

30 órás képzés, akkreditált

 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők:
- a továbbképzésen szerzett új ismereteik, tudásuk, kompetenciáik birtokában hatékonyabbá váljanak a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztése érdekében végzett tevékenységükben,
- a környezeti, kulturális háttértényezők, a társadalmi kapcsolatrendszer és pedagógiai hatásrendszer szerves részeként kezeljék, és kiemelt feladatuknak tekintsék tanítványaik sokoldalú megismerését,
- eredményes tanulómegismerési tevékenységük érdekében képesek legyenek a pedagógiai diagnosztika módszereinek, technikáinak (megfigyelés, dokumentumelemzés, interjú, kérdőív, attitűdvizsgálat, stb.) gyakorlatban történő sikeres vizsgálatára.
- alkalmassá váljanak konstruktív, iskolán belüli és azon kívüli patronáló rendszerben (tanári team, mentor, tutor, szaktanári, osztályfőnöki-diák kapcsolatban, továbbá a gyermek és ifjúságvédelmi intézmények, civil szervezetek szakemberei által) alkalmazható tanuló-megismerési és támogató, facilitáló, stb. módszerek segítségével a tanulók önfejlődési céljainak megértésére és támogatására

Sikeres teljesítés esetén a résztvevők tanúsítványt vehetnek át.

 

A projekt neve:

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése

A kedvezményezett:

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20.   telefon:06-46/360-125
fax:06-46/562-239
www.szemere.miskolc.hu

Felnőttképzési ny. sz.: 05/0108/04

Partneriskola:

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rác Ádám u. 54-56.   telefon: 06-46/531-517
www.barossg-misk.sulinet.hu

A projekt leírása:

A Széchenyi István TISZK célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával, valamint a XXI. századi igényeknek megfelelő csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a szakképzésben résztvevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület    www.esza.hu