Március 2019 április 2019 Május 2019
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Látogatók száma

2714133 látogatóKözbeszerzés

A Széchenyi István TISZK által kiírt közbeszerzési pályázat sikeresen lezárult. Utolsó pontjaként a nyertes Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel megtörtént a szerződés aláírása, ami lehetővé tette, hogy megkezdődjenek a pedagógus továbbképzési programok. Ennek első állomása a Tananyagfejlesztés program, amely 120 órát ölel fel és a Széchenyi István TISZK két tagintézményének 5-5 pedagógusának részvételével valósul meg.

A közbeszerzési szerződés ITT olvasható!

 
PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2010. december 23. csütörtök, 08:05

A Széchenyi István TISZK által hirdetett közbeszerzési pályázaton 9 ajánlati felhívást vásároltak meg.

Összesen 5 ajánlat érkezett.

2010. 12. 13-án közbeszerzés bontása, ahol 3 ajánlattevő személyesen is részt vett.

2010. 12. 15-én hiánypótlási felhívás közzétételére került sor, 2010. 12. 20. 14 órai határidővel.

2010. 12. 21-én 9 órakor a Közbeszerzési Bírálóbizottság szakmai értékelése zajlott.

2010. 12. 23-án 13 órakor a Közbeszerzési Bírálóbizottság döntést hoz.

 
PDF  | Nyomtatás |  E-mail
2010. november 05. péntek, 10:35

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Postai cím: Ifjúság u. 16-20.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3529
Ország: HU
Címzett:
Telefon: 46/360-125
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Fax: 46/562-239
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szemere.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
xRegionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
xOktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Széchenyi István TISZK létrehozása keretében a TÁMOP-2.2.3.-09/1-2009-0010
számú projekthez kapcsolódó program keretében megvalósuló szakmai feladatok
ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
3529. Miskolc, Ifjúság út 16-20.
NUTS-kód HU311
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Széchenyi István TISZK létrehozása keretében a TÁMOP-2.2.3.-09/1-2009-0010
számú projekthez kapcsolódó program keretében megvalósuló szakmai feladatok
ellátása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További
tárgyak:
80500000-9
80420000-4
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
I Akkreditált továbbképzési programok készítése és képzések
• 8 db 30 órás Akkreditált továbbképzési program (Esélyegyenlőségi pedagógus
továbbképzési program) készítése
• 1 db 30 órás Akkreditált továbbképzési program (Pedagógus
(pályaismeret)továbbképzési program) készítése
• 10 db 30 órás Akkreditált továbbképzési program (Felnőttképzési program)
készítése
• 15 db 30 órás Akkreditált továbbképzési program (Pedagógus továbbképzési
program) készítése
• 1 db Akkreditált továbbképzési program (Felsőfokú szakképzési program)
készítése
• 8 db 30 órás képzés a TISZK-re akkreditált képzési csomagból (Esélyegyenlőségi
továbbképzések megtartása (10 fő/ képzés))
• 2 db 30 órás képzés a TISZK-re akkreditált képzési csomagból (Pedagógus
továbbképzési program (pályaismeret) képzés (10 fő/ képzés) )
• 15 db 30 órás képzés a TISZK-re akkreditált képzési csomagból (Pedagógus
továbbképzések tartása (6 fő/képzés))
• 1 db 120 órás képzés a vállalkozó által biztosított tananyagból
(Felnőttképzés-szervezés elmélete és gyakorlata képzés (6 fő/képzés) )
• 1 db 120 órás képzés a vállalkozó által biztosított tananyagból Tananyag és
programfejlesztés képzés (10 fő/képzés))
• 1 db 120 órás képzés a vállalkozó által biztosított tananyagból Mérés-értékelés,
kompetencia alapú vizsgáztatás a szakképzésben (6 fő/képzés)
• 1 db 120 órás képzés a vállalkozó által biztosított tananyagból Távoktató képzés
(10 fő/képzés))
• 2 db 20 órás képzés a vállalkozó által biztosított tananyagból Gyakorlati képzőhely
képzése (20fő/képzés))
II Tananyagfejlesztés
• 1 db TISZK összefoglaló modul és szakmatérképe
• 15 db tananyag (Szakképzési szinten közös modulok, lektorált tananyagegységek
kidolgozása)
• 15 db elektronikus tananyag (Szakképzési szinten közös modulok,
tananyagegységek digitális kidolgozása)
III Tervek tanulmányok, fejlesztések
• 35 db Dokumentum készítése
• 1db TISZK-re elkészített SZMSZ
• 15 db szabályzat jellegű dokumentum (Házirend, FEUVE, Belső ellenőrzési
kézikönyv, Bélyegző nyilvántartás és bélyegzőkezelési szabályzat, Eszközök és
források értékelési szabályzata, Gazdasági szervezet ügyrendje, Hasznosítási
és selejtezési szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Kulcs-nyilvántartás és
kulcskezelési szabályzat, Leltározási szabályzat, Leltározási utasítás és ütemterv,
Önköltség-számítási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Számlarend, Számviteli
politika,)
• 1 db Humán erőforrás képzési és mérési terv
• 1db TISZK minőségirányítási rendszerének kialakítása, kézikönyv
• 1 db Minőségirányítási program
• 2 db IMIP
• 1 db Közös esélyegyenlőségi stratégiai terv,
• 1 db Ajánlások pedagógiai programba
• 1 db Közös pályaorientációs és pályaválasztási stratégia kialakítása
• 1 db Gazdasági kapcsolatok stratégiájának kidolgozása (TISZK üzleti terv)
• 1 db Piackutatás elemzés összefoglaló, (+kérdőívek)
• 1 db Felnőttképzési stratégia
• 1 db Közös marketingstratégia
• 1 db Arculati kézikönyv
• 1 db Egységes mérési módszertan, kérdőívek, mérési szabvány 1db
• 1 db informatikai kiértékelő rendszer készítése
• 59 db Dokumentum ellenőrzése
• 1 SZMSZ
• 15 db szabályzat jellegű
• 1 db Minőségirányítási program
• 2 db IMIP
• 1 db Közös esélyegyenlőségi stratégiai terv,
• 1 db Közös pályaorientációs és pályaválasztási stratégia kialakítása
• 1 db Gazdasági kapcsolatok stratégiájának kidolgozása (TISZK üzleti terv)
• 1 db Felnőttképzési stratégia
• 36 db Elégedettségi és megvalósulási mérések
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 95000000
Pénznem: HUF
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés 2011/10/28 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték minimum
0,5 %-a (az ajánlattevő megajánlása szerint) minden késedelmes nap után;
(értékelési szempont)
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték minimum 20 %-a.
(az ajánlattevő megajánlása szerint) Meghiúsulásnak minősül a szerződésben
foglaltak szerint a szerződésben rögzített részteljesítési határidőt tekintve 90 napot
meghaladó késedelem. (értékelési szempont)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő a teljesítés során a
(rész)teljesítéshez igazodóan, a vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint
a teljesítés igazolását követően nyújthat be számlákat a Kbt. 305.§-ban foglaltaknak
megfelelően. A számlák kiegyenlítése a Kbt. 305.§ i.) pontja szerint 45 napon belül
történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
1) A pedagógusok képzésére 2011. május hó 15. napja, és június hó 16. napja
között kerülhet sor. Kivéve az I/B4 Tananyag és programfejlesztés képzés, melynek
2011. január 28-ig be kell fejeződnie.
2) A Specifikáció táblázatában foglalt megjelölések szerinti, III. 6., III.8., III.10.,
III.14., III.15., III.18., sorszám alatt jelölt feladatok ellátására 2011. évi szeptember
hó 01. napja, és október hó 28. napja között kerülhet sor. A III/17. pontban
megjelölt feladat részhatárideje 2011. év január hó 28. napja. Minden más feladat
elvégzésének határideje: 2011. június hó 28. napja.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
1. Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll;
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, illetve a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll;
2. A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ (2)-(9) bekezdései szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a) – d),
pontjainak hatálya alá.
- Az ajánlattevőnek a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó
alvállalkozót.
- A kizáró okok igazolására benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolati
példányban is be lehet benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell:
1) A Kbt. 66.§ (1) bek. a) pont szerinti, összes számlavezető pénzintézettől
származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat
valamennyi pénzforgalmi számla vonatkozásában az alábbi tartalommal:
- vezetett bankszámla száma
- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját,
- ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e,
- volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorban állás az ajánlattevő számláján a
nyilatkozattételt megelőző 12 hónapban
2) A Kbt. 66.§ (1) bek. b) pont szerint az előző kettő lezárt üzleti évre (2008-2009.)
vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámoló;
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés értékének 10
%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
1) a számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat szerint fizetési
kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget, valamint ha a nyilatkozattételt
megelőző 12 hónapban számláján 15 napot meghaladó mértékű sorban állás fordult
elő (önálló megfelelés);
2) az előző kettő lezárt üzleti év (2008-2009.) bármelyikében mérleg szerinti
eredménye negatív volt (önálló megfelelés);
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-t
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell:
M1) 2008. január 01. napjától az ajánlati felhívás megjelenésének napjáig a
jelentősebb szakmai tanácsadási tevékenységek, elkészített programok, tananyag
digitalizálás, ügyviteli rendszer készítés ismertetése legalább a következő
tartalommal:
— szerződést kötő másik fél,
— a szolgáltatás keretében végzett tevékenységek részletes leírása olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,
— a teljesítés időpontja,
— az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat,
— a szolgáltatással érintett tanulók létszáma. (Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pont)
M2) 2008. január 01. napjától az ajánlati felhívás megjelenésének napjáig
pedagógusai számára tartott akkreditált képzéseinek ismertetése a következő
tartalommal: a képzés neve, óraszáma, nyilvántartási száma, a teljesítés ideje,
helye, az ellenszolgáltatás összege, a képzésben résztvevők létszáma. (Kbt. 67.§
(3) bekezdés a) pontja)
M3) A Kbt. 67. § (3) bekezdése d) pontja alapján azoknak a szakembereknek
bemutatása, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, a
szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatával, szakértői igazolványának
nyilvántartási számának feltüntetésével (az Országos közoktatási szakértői
névjegyzék(Kt.1993.évi LXXIX. törvény 101.§), valamint saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzának csatolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó amennyiben:
M1) nem rendelkezik 2008. január 01. napjától az ajánlati felhívás megjelenésének
napjáig összesen legalább
- 2 db, teljesített, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36.§ (2) bekezdése
szerinti, legalább 1 éven keresztül folyamatosan teljesítet legalább 500 tanulót érintő
szakmai tanácsadási tevékenység nyújtása tárgyú referenciával, mely magában
foglalja legalább a 36. § (2) bekezdés a), b), c), d), e) és g) pontjában felsorolt
feladatok ellátását; és
- nem készített legalább 1-1 db akkreditált programot a közbeszerzés tárgya szerinti
felnőttképzés és pedagógus képzés területén, és
- nem rendelkezik legalább 1 db referenciával tananyag digitalizálás illetve
elkészítése terén, és
- nem készített legalább 1 db TISZK szintű ügyviteli rendszert (SZMSZ,
minőségirányítás, tervek stb), oktatási intézmény működésére
M2) 2008. január 01. napjától az ajánlati felhívás megjelenésének napjáig nem
tartott legalább 50 főt érintő akkreditált pedagógus továbbképzést a közbeszerzés
tárgya szerinti témákban.
M3) Nem rendelkezik a teljesítésébe bevonni kívánt, az Országos szakértői
névjegyzékben nyilvántartott alábbi szakemberekkel:
— legalább 2 fő oktatási területen nyilvántartott szakemberrel, aki részt
pedagógus-továbbképzési tevékenység megvalósításában,
— legalább 1 fő pedagógiai értékelés területén nyilvántartott szakemberrel,
— legalább 4 fő szakrendszerű oktatásban - beleértve a szakiskolai
és szakközépiskolai évfolyamokon folyóoktatást - az egyes tantárgyak,
tantárgycsoportok területén nyilvántartott szakemberrel,
— legalább 1 fő szervezet-és minőségfejlesztés területén nyilvántartott
szakemberrel,
- legalább 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, kompetenciafejlesztés területén
legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
- legalább 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, felnőttoktatás területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel (FAT akkreditáció)
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó HUF) 30
Korábbi teljesítés (hetek) 25
Késedelmi kötbér (%) 20
Meghiúsulási kötbér (%) 40
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/12/13 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 80000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát (80 ezer Ft + ÁFA) a lebonyolító MKB NYRt-nél vezetett
10300002-25509805-00003285 sz. bankszámlaszámára történő átutalással lehet
megfizetni. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2010/12/13 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/12/13 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): Megegyezik az A mellékletben feltüntetett hellyel
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80.§. (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen
az ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
TAMOP 2.2.3-09/1 - A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, TISZK
rendszer fejlesztése TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0010
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. 12.23. 13:00 Helyszíne megegyezik
az A mellékletben feltüntetett hellyel.
2. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011.01. 03. 10:00 Helyszíne megegyezik az
A mellékletben feltüntetett hellyel.
3. a dokumentáció rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos információk:
Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt állított össze, melynek megvásárlása az
eljárásban való részvétel feltétele. Konzorcium esetén elegendő egy tagnak
megvenni a dokumentációt. A dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz,
amelyeket az Ajánlattevőnek kitöltve csatolnia kell ajánlatához. A dokumentáció
átvehető munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között a Mészáros Ügyvédi Irodában
(3525 Miskolc, Toldi u. 9.) Az ajánlattételi határidő napján a IV.3.3. pontban megjelölt
időpontig. Ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. § (7) és (8) bekezdésének
megfelelően jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi
határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció díját az ajánlatkérő az
eljárás lezárását követően nem fizeti vissza, kivéve a Kbt. 54. § (10) bekezdés
szerinti eseteket.
Megküldés kérése esetén az írásos kérelem postai vagy a 46/506-005-ös
faxszámra történő megküldését követően a dokumentáció postai úton kerül
eljuttatásra ajánlattevő részére. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell
tüntetni: „Dokumentáció: „TISZK -szolgáltatás megrendelés.” Ajánlatkérő felhívja
az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció csak az ellenérték igazolt
megfizetése esetén kerül kiadásra.
4. Ajánlatkérő a 83.§ szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 13. § (4) bekezdése
szerint a minősített ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmasságát.
6. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a felhívás feltételeit elfogadja a Kbt. 70. § (2)
bekezdése értelmében.
7. Az ajánlattevő ajánlatában jelölje meg a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b)-c) pontja
szerinti adatokat.
8. Az ajánlatokat 1 eredeti, és 3 másolati példányban kell benyújtani a
Dokumentáció II. c), és d) pontjában előírt formai, és tartalmi követelményeknek
megfelelően.
9. Az ajánlatba becsatolandó ajánlattevő – az ajánlattételi határidő időpontjánál 60
napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány,
továbbá az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i).
10. Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével
köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, és a Kbt. 93.§ (2)
bekezdése szerinti összegzésben megjelölte, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén ezzel köt szerződést.
11.Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat -
beleértve a határidőn túli beérkezést is - ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőt terheli
továbbá az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő
összes költség.
12.A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
13. Az ajánlatok értékelése:
A pontozás módszere és az adható pontszámok alsó és felső határa:
Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi részszempont esetében
1-től 10-ig terjed.
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok
értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális pontszámot (10), a
legkedvezőtlenebb a minimális pontszámot (1).
Az ajánlati ár vonatkozásában a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, míg a
korábbi teljesítés határidő (hetek), valamint a késedelmi és meghiúsulási kötbér (%)
esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
A többi ajánlatra adandó pontszámok meghatározása a Közbeszerzések Tanácsa
2/2004. sz. módosított ajánlása alapján történik a III. fejezet A szakasz 1.a) pontja
szerinti lineáris arányosítással. Az egyes részszempontokra adott pontszámok
ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd
valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként
így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Törtek esetén az ajánlatkérő a
pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
14. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum
mellé csatolnia kell a pontos magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az
egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló
24/1986.(VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban
elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 1 336 7776
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Fax: +36 1 336 7778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 1 336 7776
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Fax: +36 1 336 7778
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/27 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Mészáros Ügyvédi Iroda
Postai cím: Toldi u. 9.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Címzett: Dr. Czimre Zsuzsanna
Telefon: 46/506-005
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Fax: 46/506-005
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név: Mészáros Ügyvédi Iroda
Postai cím: Toldi u. 9.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Címzett: Dr. Czimre Zsuzsanna
Telefon: 46/506-005
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Fax: 46/506-005
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: Mészáros Ügyvédi Iroda
Postai cím: Toldi u. 9.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Címzett: Dr. Czimre Zsuzsanna
Telefon: 46/506-005
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Fax: 46/506-005
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

 


A projekt neve:

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése

A kedvezményezett:

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20.   telefon:06-46/360-125
fax:06-46/562-239
www.szemere.miskolc.hu

Felnőttképzési ny. sz.: 05/0108/04

Partneriskola:

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rác Ádám u. 54-56.   telefon: 06-46/531-517
www.barossg-misk.sulinet.hu

A projekt leírása:

A Széchenyi István TISZK célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával, valamint a XXI. századi igényeknek megfelelő csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a szakképzésben résztvevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület    www.esza.hu